عکسهای موجود فقط نمونه کوچکی از گل آرایی ماشین عروس می باشد. برای دیدن نمونه های بیشتر گل آرایی به صورت حضوری مراجعه فرمایید.